Penggunaan Autotitrator untuk titrasi kadar Al, Mg, Cl