Pengujian TG-DTA / DSC hingga suhu 600°C (Terakreditasi KAN)