Kerjasama ilmiah dengan mitra dalam negeri.
Kerjasama ilmiah dengan mitra luar negeri.